Det finns många sätt vi kan jobba med hållbarhet på Visingsö. Det kan innebära allt från att återvinna till att odla sin egen mat. Här kommer lite olika förslag för att bli mer miljöfokuserade och mer hållbart.

Återvinn och kompostera så mycket som möjligt

Detta är ett av de enklaste sätten att göra skillnad. Genom att återvinna och kompostera material kan vi bidra till att minska mängden avfall som hamnar på soptippen. Detta bidrar också till att minska utsläppen av växthusgaser, eftersom organiskt avfall bryts ned och släpper ut metan, en kraftig växthusgas.

Ta med egna påsar och behållare när du handlar mat

Du kan spara mycket plast och förpackningar genom att ta med egna påsar och behållare när du handlar mat. Detta bidrar också till att minska mängden avfall som hamnar på soptippar.

Odla din egen frukt och dina egna grönsaker (eller köp dem från en lokal gård)

Varför inte försöka odla din egen frukt och dina egna grönsaker? Det kan vara ett bra sätt att få färska, hälsosamma livsmedel och samtidigt minska ditt koldioxidavtryck. Om du inte har plats för en trädgård kan du stödja lokala jordbrukare genom att köpa deras produkter.

Laga fler måltider från grunden

Att laga mat från grunden förbrukar ofta mindre energi och skapar mindre avfall än att köpa bearbetade maträtter . Det kan också vara ett bra sätt att få in mer hälsosamma, lokala råvaror i din kost.

Undvik att använda engångsplast när det är möjligt

Engångsplast är en viktig källa till föroreningar. Det tar hundratals år att bryta ner den och den kan hamna i våra hav och skada det marina livet. Undvik om möjligt att använda engångsplast och välj istället återanvändbara eller biologiskt nedbrytbara alternativ.

Utbilda dig själv och andra

Kunskap är makt ! Ju mer vi vet om hållbarhet, desto mer kan vi göra för att göra skillnad. Utbilda dig själv och andra om miljöfrågor och vad vi kan göra för att hjälpa till.

Använd grön el

Grön eller innebär att el som produceras från förnybara källor, t.ex. sol-, vind- eller vattenkraft. Denna typ av el producerar inga växthusgaser, så det är ett utmärkt sätt att minska ditt koldioxidavtryck. Vi behöver inte ha egna vindkraftverk hemma, utan vi kan faktiskt välja grön el från vår energileverantör.