Är man sportfiskare eller fritidsfiskare, vet man att det kan behövas fiskekort för att få fiska på vissa platser. Till Vättern åker många för att fiska. Storleken på fiskarna, det klara vattnet och antalet olika fiskar i sjön, är några saker som lockar många besökare. Det bästa med att fiska i Vättern, är att det är fritt att fiska i hela Vättern, i stort sett i alla fall. På allmänt vatten är det fritt, men på enskilt vatten behövs det fiskekort. Även om det är fritt att fiska i Vättern, måste man ändå ta reda på vilka bestämmelser som finns. Det kan gälla minimimått på fisken, fredningstider, fångbegränsningar och områden som är förbjudna att fiska i. Reglerna finns för att säkerställa tillräckligt stora fiskebestånd, ge fisken chans att leka och föröka sig, vilket leder till ett hållbart fiske många år framåt. På Visingsö finns flera informations tavlor utplacerade, där man kan läsa om vilka fiskeregler som gäller.

Fiske på allmänt vatten

Det är fritt att fiska på allmänt vatten, från strand eller båt och det råder fritt fiske med handredskap . Det innebär att man kan meta, pimpla, flug-, spinn- eller haspelfiska. Trolling fiske och dragrodd är tillåtet på allmänt vatten, utanför öppen strand. På enskilt vatten, som inte har en öppen strand, är det fiskerättsägarna som bestämmer hur fisket får ske. Ofta måste man ha fiskekort när det gäller dragrodd och trolling.

Fiskekort på enskilt vatten

Till enskilt vatten räknas allt vatten som ligger inom 300 meter från land och för öar, är det minst 100 meter. Dessutom gäller en kilometerregel för vatten i sund och vikar, där bredden är mindre än 1 kilometer. Vill man fiska på enskilt vatten, utan öppen strand, behöver man fiskekort. Det gäller all typ av fiske, även trolling och dragrodd. Det är ägaren till fiskerätten, som bestämmer om man kan köpa fiskekort. En del fiskekort för trolling och dragrodd, har dessutom särskilda bestämmelser, som antalet drag. Fiskekort säljs på lite olika ställen runt Vättern, beroende på var man vill fiska. Hammars fiskevårdsförening säljer fiskekort för norra Vätterns skärgård. Askersunds fiskevårdsförening säljer fiskekort för Alsen, Gransjön, Igelsjön, Kvarnssjön och St Röllingen. Munksjö fiskeklubb säljer bland annat fiskekort för Kolsjön, Rössjön, Sandsjön och Tärnsjön. Deltar man i en fisketur med båt, typ fiskecharter båt, har de koll på fiskekorten.