Även om Vättern varken är Sveriges största eller djupaste sjö, är den en av våra unikaste sjöar. Som Sveriges näst största sjö kan den stoltsera med 31 olika fiskarter och det är mycket tack vare den skiftande miljön i sjön. Fisket i sjön håller världsklass när det gäller gädda, röding och insjölax. Allt fiske på allmänt vatten och utanför öppen strand är tillåtet. Vill man fiska på enskilt vatten, kan man på vissa ställen köpa fiskekort.

Storröding

Storrödingen är en fisk som är starkt förknippad med Vättern. När inlandsisen drog sig tillbaka isolerades storrödingen och stannade på så sätt kvar i Vättern. Storrödingen är en av de vackraste fiskarna, men också en av de lynnigaste. Tyvärr har den har minskat i antal de senaste 50 åren och en orsak kan vara de allt mer milda vintrarna, som leder till en ekologisk felanpassning. Vilket i sin tur leder till att storrödingen har svårt för att hitta föda. För att hjälpa storrödingen att återhämta sig har man infört totalt fiskeförbud på tre områden i Vätten. Tillsammans med fiskeförbudet och en del andra åtgärder är beståndet idag stabilt men sårbart.

Gädda

Gäddor kan bli riktigt stora och i Vättern kan man hitta exemplar på 15-20 kilo. Ett fåtal gånger har det till och med rapporterats om gäddor, som har vägt mellan 20-25 kilo. Det är inte konstigt att det svenska gäddrekordet kommer från just Vättern. Gäddan är en glupsk rovfisk, som äter småfisk, kräftor, grodor och till och med mindre sjöfåglar När väl gäddan har börjat äta på sitt byte kan den inte spotta ut det, eftersom tänderna är riktade bakåt.

Lax

Laxen förekommer inte naturligt i Vättern, utan är inplanterad. Man började plantera in lax i slutet på 50-talet och det var som en kompensation för att man förlorade en av de största öringarna i sjön, den så kallade ”vätterlaxen”, när vattenkraftverket i Motala ström byggdes. Öringen kunde inte nå sina lekplatser och gick därmed helt förlorad. Gullspånglaxen är numera den enda som sätts ut. Det är en av världens största insjölaxar och kan nå imponerande storlekar.

Harr

Sveriges sydligaste harrbestånd finns i Vättern. Här förekommer den naturligt levandes och är en fisk på cirka 40-45 cm, med en stor ryggfena och en silverblågrå smal kropp. Harren trivs på grunt vatten och nära stranden. Blir det över 20 grader i vattnet söker den sig lite längre ut. Den livnär sig på insekter, märlor, yngel, rom och småfisk. Tyvärr har harr beståndet minskat i Vättern och man vet inte riktigt varför.

Bytesfiskar

Bytesfiskar kallas de fiskarter som är föda åt rovfiskar. Dessa fiskar är mindre och livnär sig ofta på djurplankton, fiskyngel eller glacialrelikta kräftdjur. I Vättern är det nors, siklöja, storspigg och småspigg, som är bytesfiskar till sjöns rovfiskar. Just spiggen är en viktig huvudföda för laxen, rödingen och öringen.